新年轉化好時機,一起來108拜日式

 


拜日式起源於古印度人為感激太陽賜予人類光明開始,不過比較多人說法是對太陽致敬,對土地大自然的禮敬,依循瑜伽的傳統精神,抱持心懷感激感恩來做這一套瑜伽動作。拜日式的梵文SuryanamaskaraSurya太陽 Namaska禮敬 手心合十。

 

傳統的拜日式由12個體式構成,對應太陽十二個宮,每一個體式又都有具體的含義,涵蓋感恩、包容、致敬、能量各個方面,每一次練習拜日都能感受內心的平靜、清澈、乾淨、慵懶而又不失力量,都能讓飄忽不定的心瞬間安寧與清和,有種滿滿的感動和開心充盈在心頭,拜日式給予身體流動和能量。

 


我們先來聊聊108這個數字

 

108在瑜珈中代表神聖的數字,佛教和印度教都相信,每個人都有 108 種不同類型的感受。36種圍繞過去,36種圍繞當前,36種則對夢想和未來的野心。念珠也由108顆串成,每顆代表一種祈福、一種祝福,在佛學中108代表"圓滿",是寄託了重生和光明的幸運數字,所以瑜珈傳統中,數字 108 代表精神修養,通過完成 108 回合練習,我們可以使自己適應創造這個神聖數字的節奏,讓我們每完成一回合拜日式就完成對自己一次心靈凈化,這整個的過程,也是寄予愛和感恩。

 

至於108回合,因為是重複性的動作,所以要注意一些動作上的延展與關節上的問題。想像如果你一直連續開關燈108回合、連續開關門108回合,膝蓋108回合一直碰觸在地板,那會發生什麼事呢?

瑜伽是要讓我們更健康與美好的人生,有意識的專注並理解自己可以的狀態再開始執行108拜日式是很重要的。首先,您必須先走路才能跑步,同樣,必須先做一遍拜日式,然後才能進行108遍。如果每天堅持練習拜日式,循序漸進提高次數,對身體非常有好處,也會為未來進階、高階的瑜珈體式打下基礎喔!別忘了!持續108天每天幾回合拜日式也比一年只做一次108次拜日式來的好太多了唷!

練習拜日式的好處

這組由動作所構成的動態序列很受到課程師生的歡迎,所以在許多瑜伽課中都可見到它的蹤跡。現在就先來分享我對於學習拜日式的好處,還有我的觀點:

1.這是一個很有力量的序列

這個力量包括身體的力量與意識上的力量。
拜日式的動態姿勢變化中,有前彎、後彎、手支撐、腿的力量都可以讓我們展現全身的力量,屬於身體前後的面向。透過動作觀察自己力量與耐力的呈現,有助於我們理解身體可否更進一步做進階的動作。而意識上如果我們可以理解在每一個動作所代表的意義,帶著感恩的心與智慧的理解來做動作,就會讓瑜伽變得對生命靈性成長更有力量。

 

2.練習瑜伽著重於培養心智的專注力。

專注在這十二個動作中的一動一靜,跟隨著呼吸一吐一吸調息身體的氣息節奏,當我們調整呼吸,心境也會趨於平穩。透過動態的序列,讓心智專注在一件事情上,任何所升起的情緒、念頭、感受有可能會在此浮現,也成為很重要的提醒,提醒我們日常生活中的擔憂、煩惱、緊張都得學著在吐氣中放下,吸氣時感受新的能量,然後再一次專注在當下,所以最終我們瑜伽的目標就會在心靈的寧靜、平靜下發生,心智在這樣的專注下,也更加安定了!


3.充滿感恩的生命能量

太陽對這個地球的萬物滋養的生命能量,以及祖先生命傳承。同時,對於身體脈輪-太陽神經叢也是一種轉化的力量。關於太陽神經叢大家可以收聽我在節目第13集時有提到這個脈輪,是一種我們與生俱來的原始力量,也是一種轉化力量。太陽具有火、光、熱的特性,所以對我們生命中,對於好的事情發生可以強化我們的能量,擴大好事發生的效應,獲得更多滋養溫暖的養分,對於不好的事情可以燃燒殆盡,轉化成為另一種新面貌的呈現。

以下我分享200小時師資學習內容,裡面也幫大家分解12個動作所代表的梵文與意思。

準備好就踏上瑜伽墊,一起來感受拜日式的魅力吧。


(摘錄自網路資源)


體式一:

Pranamasana 祈禱式

Om Mitraya Namaha 向慈母般的太陽禮敬


體式二:

Hasta Uttanasana 手向上延展

Om Ravaye Namaha 向閃耀之神禮拜


體式三:

Padahastasana站姿前彎

Om Surya ya Namaha 向賜給我們生命的神禮拜


體式四:

Ashwa Sanchalanasana騎馬姿。

Om Bhanave Namaha 向照亮萬物之神禮拜


體式五:

Parvatasana 平板式

Om Khagaya Namaha 向宇宙中穿梭之神禮拜


體式六:

Ashtanaga mamaskara 八肢點地

Om Pushne Namaha 向滋養我們眾生的太陽禮拜


體式七:

Bhujangasana 蛇式

Om Hiranyagarbhaya Namaha 向包容萬物的太陽禮拜


體式八:

Ardo muka svanasana下犬式

Om Marichaye Namaha向擁有萬丈光芒的太陽禮拜


體式九:

Ashwa Sanchalanasana騎馬姿

Om Adityaya Namaha 向上帝之子禮拜


體式十:

Padahastasana 站姿前彎

Om Savitre Namaha 向生產萬物的太陽禮拜


體式十一:

Hasta Utthanasna 雙手往上延伸

Om Arkaya Namaha 向生命與能量源頭禮拜


體式十二:

Samastitih 山式站姿

Om Bhaskaraya Namaha向啟蒙人類開悟的偉大超然及靈性真理揭示者禮敬

 

回顧我去年的108拜日式,持續反覆重複動作,考驗我的耐心,但也讓我的心在一次一次反覆過程中調整呼吸,找回平衡。所以希望透過這集節目讓更多人理解你為什麼要做瑜伽,為什麼拜日式可以幫助到我們的身心靈,有了呼吸的調息,也調整了我們對自己生命的步調。邀請妳到Podcast瑜伽折學節目收聽完整音檔,讓你用聽的來做瑜伽,也歡迎到FB蒲公英瑜伽點讚,讓蒲公英的種子種在你的心間,帶著慈悲與愛的善念,持續為他人分享喜樂與服務利他。

 

祝福各位,在2023年獲得更多轉化的力量,邀請你分享出去給更多人聽到這些美妙的瑜伽智慧,有一天也可以一起踏上瑜伽墊練習。

祝福你,每一天都充滿喜樂與平靜意識。


Namaste,感恩。

 

張貼留言

0 留言

Ad Code

Responsive Advertisement